Een recherchebureau inschakelen: alles wat je wil weten

Recherchebureau

Een Recherchebureau inschakelen is normaal iets wat je alleen in detectives en misdaadseries tegen het lijf loopt. Toch bestaan deze onderzoeksbureaus ook in het echte leven. Waarom je voor een recherchebureau zou kiezen en wat een dergelijk onderzoeksbureau voor je kan betekenen, zul je in dit artikel lezen.

Recherchebureau

Wat is de taak van een recherchebureau?

Een particulier recherchebureau doet in opdracht van een bepaalde persoon of organisatie onderzoek naar personen. Hierbij past een recherchebureau vergaande methoden van onderzoek toe, zoals observatie van betreffende persoon, afluisteren van gesprekken en telefoongesprekken en het onderscheppen van post. Daarom zijn er speciale regels wie een recherchebureau mag beginnen. Het doel van het recherchebureau is het vinden van de waarheid en het samenstellen van een dossier met bewijsmateriaal voor de cliƫnt, zodat deze dit kan gebruiken in geval van aangifte of bij een rechtszaak.

Recherchebureau versus politie

Het grote verschil tussen de politie en een recherchebureau is dat laatstgenoemde een veel breder werkveld heeft. De politie houdt zich bezig met strafrechtelijke misdrijven, maar een recherchebureau gaat verder. Bijvoorbeeld bij een schending van het concurrentiebeding kun je een recherchebureau inschakelen, maar ga je niet snel naar de politie om aangifte te doen. Het recherchebureau kan ook de politie in zijn taken ondersteunen. De politie heeft bijvoorbeeld te weinig man en ervaring om internetoplichting aan te pakken, maar het recherchebureau kan diepgravender onderzoek voor je doen.

Waarvoor schakel je een recherchebureau in?

Er zijn slechts weinig zaken waarvoor je een recherchebureau niet kunt inhuren. Wel zijn de onderzoeksbureaus vaak gespecialiseerd in een bepaalde tak, zoals ICT of persoonlijke issues zoals stalking of arbeidsrecht. De meeste bureaus zijn allround bureaus met een bepaalde specialisatie. Er zijn meerdere recherchebureaus in Nederland, maar je moet altijd goed nagaan of een bureau betrouwbaar is. Je kunt op een aantal punten letten om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van een bedrijf:
Vind je positieve klantenreferenties?
Is het onderzoeksbureau gelegitimeerd door de overheid?
Heeft het recherchebureau een keurmerk?
Is het recherchebureau aangesloten bij een branchevereniging?
Ook je gevoel speelt mee bij de keuze voor een recherchebureau. Er moet een klik zijn met de rechercheur en je moet je begrepen en geholpen voelen.

De regels van een recherchebureau

Onderzoeksbureaus vallen niet onder de Richtlijn Gegevensbescherming politie en justitie. Zij hanteren wel speciale regels, waaraan zij zich houden. Zo moet een bureau een vergunning hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze moeten zich eveneens houden aan de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast volgen ze de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Niet geldig

Rechercheurs hebben zich kortom ook aan bepaalde regels te houden net als politieagenten. Je kunt dus niet zomaar iedereen laten observeren. De middelen die een recherchebureau moet inzetten moeten altijd binnen proportie blijven, want anders wordt het bewijsmateriaal afgekeurd in de rechtszaal. De medewerkers in een onderzoeksbureau worden altijd gescreend voor ze aangenomen worden en hebben een vergunning tot handelen nodig. Ook gelden er specifieke opleidingseisen.